Egåvikingerne

Referat fra medlemsmødet i Egåvikingerne den 30. marts 2023

Tine Windfeld og undertegnede var den 16.3. til samarbejdsmøde med de andre
vinterbadeklubber i Aarhus. Blev afholdt i Kaløvig.

Vi har d.d. 366 medlemmer incl. 65 på familieabonnement.

GUS-aftenerne har været en stor succes og Anders Grau har lovet at fortsætte næste sæson.

Tilslutning til måneskins-badning har været for nedadgående, derfor blev de sidste 2 aflyst.
Man er dog velkommen til selv at festligholde aftenen!

Vore 2 frivillige event-folk - Ole Hansen og Lars Nielsen – har valgt at sige tak for denne gang,
efter 8 sæsoner med sjove oplevelser. Vi siger tak for jeres indsats.

Saunaen ser ”træt” ud. Egå Marinas bestyrelse har givet tilladelse til at der kan bygget en ny
flytbar sauna, der med tiden kan flyttes til et permanent stade på mole/land NØ for bassinet.
Den nye platform m/sauna skal kunne sejles over til ydermolen om sommeren, hvorved der
kan tilbydes ”sommerbadning/sauna” – også for vore gæste-sejlere/autocampere.
Det er usikkert, om det kan nås til den kommende sæson, med start i oktober måned 2023.

Trine Elmstrøm (nyt Logo og eventkalender) og Anders Grau (GUS-aftener) blev begge ”Årets
Egåviking” – viking og flasker udleveres/t senere. Godt gået.

Gæstereglen om én gratis gæst én gang pr. sæson pr. medlem har voldt problemer henover
sæsonen.
NYT: Som en forsøgsordning prøver vi i sæsonen 2023/24 følgende:
Fremover skal et medlem forud informere og indbetale kr. 50,- pr. gæst, der medbringes, og
max. 2 gæster per gang. Information herom kommer senere.
NYT: Familieabonnementet, med en mindre reduktion i medlemsgebyrer for 2 voksne fra
samme husstand, sløjfes fremadrettet. Kommende medlemsgebyr for alle er p.t. ukendt.
Dem der i øjeblikket har familiemedlemsskab, skal rette henvendelse til sekretariatet på tlf.
8622 5551 hverdage mellem 09-12 og 13-15 for at få rettet oplysningerne samt evt. få en
personlig brik mere. Dette skal være gjort inden opkrævningen i september/oktober 2023.

Indslag fra medlemmerne:
Kan saunaen ikke startes op 02. oktober 2023 og resten senere. JO, det prøver vi.
Kommende sæson starter tirsdag den 24.10.2023 og slutter mandag den 01. april 2024.

Bedre ventilation i bade og dermed opholdsrum – undersøges.
Afløbet i baderummet bør renses ofte – det ordnes.
Håndbrusere, som tidligere, bliver ikke opsat.
Lys i sauna lørdag/søndage skal selvfølgelig tænde som på hverdage!

Der var vist en eller to af vore medlemmer, der mente at kunne arrangere jule- og
afslutningsfest – måske også noget Ad Hoc ind i mellem – tak for det.

Vi var ca. 25 deltagere og nåede Tapas-anretningen i restauranten bagefter.
Tak for en god sæson og vi glæder os allerede til næste sæson…

Egåvikingerne v/Egå Marina selvejende institution
Bjarne Robl
11. april 2023

nach oben