Egåvikingerne

Saunatider, bad og opholdsrum

Saunaen er f.o.m. sæsonstart 2021/22 tændt alle dage mellem kl. 0700-2100 

Ovnen er programmeret og slukker automatisk, mens lyset i sauna slukker 2200.
Når saunaen er tom, skal døren være smækket i og låst. 

Vær varsom med at komme for meget ferskvand (brug aldrig saltvand) på de varme sten, så ovnen ”drukner” – og relæet slår fra ( = ovnen slukker). 

Opholds-, omklædnings- og baderum.
Det er muligt at benytte disse rum udenfor saunatiderne.
Husk at huset er et ungdomshus og ryd op efter dig.

Sidste person skal slukke evt. lys og lukke, når man har sikret sig, at ingen endnu sidder ude i sauna’en. 

Undgå eventuelt tyveri ved altid at holde døren lukket/låst Brug eventuelt de nye opbevarings- værdirum og lås af med din egen lås. 

Påse, at yderdøren smækker, når du går – og husk din personlige brik..!! 😊 

Der henvises i øvrigt til vores Hensigtserklæring. 

Revideret 8.4.2021

nach oben