Egåvikingerne

Saunatider, bad og opholdsrum

Saunaen er fremover tændt alle dage mellem kl. 0630-2100

Ovnen er programmeret og slukker automatisk kl. 2100, mens lyset i saunaen
først slukker kl. 2200.

Når saunaen forlades, smækker døren automatisk, så husk din ”brik”.
Udover annoncerede GUS-aftenerne må der ikke komme vand på saunaens
sten, da der tidligere er blevet ødelagt et par ovne!

Rengøringstider er opslået på tavlen ved døren.

Opholds-, omklædnings- og baderum.
Det er muligt at benytte disse rum udenfor saunatiderne.
Husk at huset er et ungdomshus og ryd op efter jer.
Sikre dig/jer, at eventuelle levende lys er slukkede, og at ovn og kogeplade
ikke er tændte.

Sidste person skal slukke evt. lys og lukke, når man har sikret sig, at ingen
endnu sidder ude i saunaen.

Undgå eventuelt tyveri ved altid at holde døren lukket/låst.
Brug eventuelt de nye opbevarings-/værdirum og lås af med egen lås.

Påse, at yderdøren smækker, når du går – og husk din personlige brik…!!

Spar i øvrigt på det varme bad og brug af el

Der henvises i øvrigt til vores Hensigtserklæring på opslagstavlen og på
hjemmesiden.

10-10-2022

nach oben