Egåvikingerne

Nyt helårs badeanlæg

Egå Marina S/I bygger her i foråret 2024 nyt helårs badeanlæg, på pæle, i hjørnet ved nordre mole, til
Egåvikingerne, med støtte fra Lokale & Anlægsfonden, FriluftsRådet og NordeaFonden.
Badning kan foretage i bugten på sandbund, via trappe hen over molestenene, og i havnebassinet via stige.

Fra den væsentlige større sauna, vil der være udsyn til Mols Bjerge, gennem panoramavinduer.
Der vil være omklædningsrum og ferskvandbruser.
På badeplatformen vil der være et åbent opholdssted. Platformen vil være hegnet ind.
Indgang til badeanlægget sker via gangbro fra land. Der skal bruges brik for at komme ind på platformen
samt i omklædning og sauna. Adgang via molen vil blive afspærret.

Spørgsmål til vort nye helårsbadeanlæg kan bl.a. stilles på medlemsmødet den 20. marts 2024 kl. 1700.
Mulighed for fællesspisning kl. 1830 bagefter – pris/menu/tilmelding hertil kommer senere.

Udvalget for Egåvikingerne.

...

nach oben