Egåvikingerne

Referat fra medlemsmødet i Egåvikingerne den 30. marts 2022

1 – Kan vi få udendørsbruser ? / Nej, vi må nøjes med baderummet 

2 – Er saunaen tændt hele dagen næste sæson ? / JA – og vi prøver at få annonceret

      start lidt tidligere, f.eks. ”saunaen tændes kl. 0600” 

3 – Kan vi få GUS hver 30 dag? / Vil gerne forsøge om det kan lade sig gøre, ved at

      en ”GUS-mester” melder sig til at stå for det en aften om måneden. Annoncering

      vil så blive givet ved sæsonstart. 

4 – Varmen er for kraftig i saunaen og luften for tør! / Varmen på 90-85 gr bibeholdes

      og der tillades ingen vand på ovnen (GUS), udover annoncerede tider. Hvis man

      føler for meget varme, kan man sætte sig på nederste bænke eller sidde kortere

      tid. 

5 – Træriste i omklædningsrummet / NEJ – så er der mere at gøre rent. 

6 – Måles vandkvaliten? / På app’en ”Badevand” kan man se om vandet er OK, men

      AAK kommer i området og måler. 

7 – Nogle føler, at rengøringen jævnlig er mangelfuld / 2 x ugentlig gøres der rent i

      huset og 1 x ugentlig spules saunaen over.

      Nogle medlemmer vil gerne deltage i en jævnlig hovedrengøring – TAK, det ser

      vi på til næste sæson. 

8 – Stigen i vandet bør renses og lyset i vandet mangler / Havnekontoret ! 

9 -  Kan og vil nogle af vore medlemmer stå for et foredrag om fordele/(ulemper?)

      ved vinterbadning samt om eventuel kuldetræning?
 

Mødet sluttede 1815 og der var omkring 20 medlemmer tilstede.

Starter op igen tirsdag den 25. oktober 2022 

God sommer til alle og tak for en god sæson 

31.3.2022

BJRO

nach oben