Indmeldelse i Egåvikingerne

Indmeldelse i badeklubben Egåvikingerne på Egå Marina, foretages hverdage
mellem kl. 0900-1200 og 1300-1500, på telefon 8622 5551 – sekretariatet.

Medlemskabet koster i sæsonen 2023/2024 kr. 550,-.
Sæsonen går fra tirsdag d. 24. oktober 2023 til 01. april 2024 – begge dage
incl.

Der skal yderligere betales et depositum på kr. 100,- for en elektronisk brik til
åbning af lokalerne (omklædning/bad/sauna).
Brikken er nummereret og dermed personlig.

Vi henviser i øvrigt til vor Hensigtserklæring på hjemmesiden, som også
indeholder de mest gængse ordensregler.

Fremtidig, årlig opkrævning sker automatisk gennem vort betalingpartner
Zeitwing, hvorfor kontokortet hele tiden skal være opdateret i systemet.

Vi glæder os til at se dig i Egåvikingerne v/Egå Marina selvejende institution.

10-08-2023